New Generation

Sep 23

(Source: second-impact, via ssorrayaa)

Sep 22

rebel6:

by Gerrel Saunders

rebel6:

by Gerrel Saunders

(via gaksdesigns)

(Source: a-s-s-a-s-s-i-n-a, via br-e-a-t-h-l-e-s-s)

(Source: warriorbpd, via br-e-a-t-h-l-e-s-s)

l-i-c-a-n-t-r-o-p-o:

https://soundcloud.com/samarathais

l-i-c-a-n-t-r-o-p-o:

https://soundcloud.com/samarathais

(Source: im-pur3, via br-e-a-t-h-l-e-s-s)

(via ssorrayaa)

Sep 16

[video]

Sep 14

(Source: skylerlockerbie, via isela724)

(Source: br-e-a-t-h-l-e-s-s)

[video]

[video]

[video]

[video]

(Source: anamorphosis-and-isolate, via isela724)

[video]